London Snaps

Good morning! Yesterday completely messed up my schedule- the flight was so stressfull that when i got home I needed to go to sleep straight away and only woke up before leaving to go to events, so I didn't have time to share any pics from my last days in London. I will make this post a bit longer, and it will (maybe) be the last post about London for some time. But it is tough, I have sooo many good photos from that trip haha. I am actually lying- I will make some more posts about London haha.

Překlad:

Ahoj! Včerejšek se mnou pěkně zamával- let byl tak nepříjemný, že jsem doma hned opadla a probudila se až před odchodem na dva eventy, takže jsem neměla čas sdílet s vámi fotky z posledního dne v Londýně. Tenhle post bude trošku delší a nejspíš bude i poslední "londýnský". Vybrat fotky je tentokrát fakt oříšek, Londýn je prostě tak fotogenický, že mám mraky krásných a povedených fotek. Takže jo, asi kecám a udělám o Londýnu ještě další posty, haha.

Breakfast at J+A Café in Clerkenwell. I went here when Elizabeth was at school to get a nice fresh warm scone with cream, jam, pink lemonade and a huuuuge coffee. When I come to think about it, in London I really only drank coffee- I need to start drinking more water again!

Snídaně v J+A Café v Clerkenwellu. Šla jsem tam sama, když měla Eliz školu a dala jsem si čerstvě upečený scone se šlehačkou a marmeládou, růžovou limonádu a obrovskýýý kafe. Když nad tím tak přemýšlím, v Londýně jsem vypila fakt hodně kafe- potřebuju si zase začít hlídat pitný režim.

Saint Paul's Cathedral a bit differently. I came from the back and though it was cool how the cathedral is behind a bunch of branches and trees!

Saint Paul's Cathedral trošku jinak. Přišla jsem k ní zezadu a přišlo mi super, jak je katedrála trochu skrytá za stromy a keřy.

From my walk around the river. One guy was blowing bubbles so I tried to catch some good pictures, but the wind was so strong that they were way too fast to capture :/.

Fotky z procházky kolem řeky. Jeden kluk tam foukal takové ty obrovské bubliny, které jsem se hned snažila zachytit na fotce, ale foukal tak silný vítr, že je vždycky odvál rychleji, než jsem je stihla vyfotit :/.

I ended my walk by the Eye and Big Ben. I love this path around the river. The next day Elizabeth and I walked all the way from Tower Bridge in the evening- also so nice!

Mojí procházku jsem zakončila u London Eye a Big Benu. Tuhle stezku okolo řeky mám moc ráda. Další den jsme už společně s Eliz šly večer kolem Tower Bridge- taky krása!

Borough Market by night. We got some delicious Ethiopian food. I think mine was chicken with lentil chilli mash and cabbage stew.

Borough Market večer. Daly jsme si výborné etiposké jídlo. Moje bylo kuře s chilli čočkou a dušenou kapustou.

London Streets. This year I didn't do much shopping, actually I did almost none. But walking around and window shopping is still fun:)

Londýnské ulice. Tenhle rok jsem ani moc nenakupovala, spíš vůbec. Ale procházení se kolem krámů a sledování výloh je taky zábava :).

A few photos from RossoPomodoro in Covent Garden. I will dedicate a whole post to this place, because the dinner was absolutely hillarious and crazy! So much happened haha.

Pár fotek z večeře v RossoPomodoro v Convent Garden. Tomuhle místu věnuji celý post, protože večeře byla naprosto výborná a taky dost zábavná. Mám co vyprávět, haha.